صفحه اصلی دسته‌بندی نشده پیکر محمد راجی فرمانده سابق سپاه و درویش گنابادی شبانه و با حضور ماموران امنیتی دفن شد؛ او در بازجویی های سپاه کشته شده است