صفحه اصلی در روز ۵ بهمن، معترضین در اعتراض به کاهش ارزش دینار عراق مقابل بانک مرکزی عراق در بغداد جمع شده‌اند و یک پرچم بزرگ عراق را تکان می‌دهند. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]