Home اسلایدر فرض کنیم توافق برجام انجام شد و دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران برگشتند، پس از آن چه می‌شود؟