صفحه اصلی اسیران یمنی پس از آزادی بر اساس توافقنامهٔ مبادلهٔ اسرا، در روز ۲۸ فروردین از ابها به عدن پرواز می‌کنند. [کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس]