صفحه اصلی حقوق بشر ۱۳۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور در بیانیه ای از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کردند