صفحه اصلی ارتش سایبری یک گروه هکری از نفوذ به نرم‌افزار ایرانی شناسایی و «تشخیص چهره» خبر داد