صفحه اصلی اسلایدر یک کولبر در مرز سردشت «با شلیک نیروهای سپاه» کشته شد