صفحه اصلی اسلایدر یک معترض ۱۸ ساله در نوشهر به اعدام محکوم شد