صفحه اصلی اسلایدر یک سردار سپاه به عنوان مدیر عامل ایران‌ایر انتخاب شد