صفحه اصلی دسته‌بندی نشده یک روحانی :۵۰۰-۴۰۰ نفر اعدام می‌شوند و دوباره وضع عادی می شود