صفحه اصلی دسته‌بندی نشده یکی دیگر از دراویش گنابادی در کوار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد