صفحه اصلی اختصاصی یکسال از سقوط هواپیمای اوکراینی گذشت حالا به خانواده‌ها می گویند : روزگارتان را سیاه می کنیم!