صفحه اصلی حقوق بشر گزارش تکمیلی از کشته و زخمی شدن سه تن از شهروندان