صفحه اصلی حقوق بشر تلویزیون آلمان : روحانیت و سپاه پاسداران از فحشادر ایران سود می برند