صفحه اصلی حقوق بشر گزارشی از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری جواد روحی، بازداشتی محکوم به سه بار اعدام در بازداشتگاه‌ سپاه