صفحه اصلی دسته‌بندی نشده گروهی از طلاب و مدرسین: تقلید از مراجعی که با خامنه ای دیدار کردند باطل و حرام است