صفحه اصلی علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع ایران، در دی‌ماه سال‌جاری به اتهام جاسوسی برای یک دولت خارجی در ایران اعدام شد.