صفحه اصلی رضا سراج رئیس اطلاعات خارجی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از پنج نفری است که آمریکا آنان را در ارتباط با تروریسم برون‌مرزی سپاه تحریم کرده است