صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی گانتز اعلام کرد اسرائیل قادر است برنامهٔ هسته ای ایران را دچار «آسیب جدی و تأخیر» کند