صفحه اصلی حقوق بشر کورش بخشنده با ضرب و شتم نیروهای امنیتی به دادگاه منتقل شد