صفحه اصلی اسلایدر کودتای سپاه ، زدن برجک آیت‌الله منتظری و رهبران فتنه