صفحه اصلی دسته‌بندی نشده کمیسیون جهانی آزادی ادیان: آیت الله بروجردی به دلیل اختلاف نظر با خامنه ای شکنجه می شود