صفحه اصلی حقوق بشر کمپین بین المللی حقوق بشر: ایران به جای محاکمات عادلانه از نمایشات تلویزیونی استفاده می کند/ اجرای اعدام های گروهی در زندان بیرجند که در رسانه ها منتشر نشده است