صفحه اصلی دسته‌بندی نشده کشتار در مرزها، شکنجه در زندانها; نقض حقوق بشر در کردستان