صفحه اصلی دسته‌بندی نشده کاخ سفید: با توجه به سرکوب های سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات مصر اظهار نظر نکنند