صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی چند ساعت قبل از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی به آنها گفته شده بود «عفو شدید»