صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح پیام تشکیل فراجا به نیرو‌های سرکوب ؛ فرماندهی واحد پلیس فقط به رهبر پاسخگو است