صفحه اصلی حقوق بشر پناهیان: اگر تاکنون سران فتنه زنده‌ هستند، صدقه سر مهربانی رهبری و حزب اللهی‌هاست