صفحه اصلی اسلایدر پس از ۱۵ سال؛ «فرمانده» اسبق بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی سپاه به همان سمت بازگشت