صفحه اصلی حقوق بشر پس از اعتراضات آیت الله امجد:سایت آیت‌الله محمود امجد فیلتر و مسدود شد