صفحه اصلی دسته‌بندی نشده پروژه ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت لوله خطوط انتقال نفت به قرارگاه خاتم واگذارشد