صفحه اصلی اسلایدر پرونده مهران سماک؛ «صدور حکم بدوی علیه فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی»