صفحه اصلی دسته‌بندی نشده پذیرش رسمی کودتا از سوی حکومت