صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ویکیلیکس گزارش محرمانه ای انتشار داده است که بنا برآن، از سالها پیش، مجتبی را برای جانشین پدر شدن آماده می کنند و ماجرای سفر او به لندن