صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وكيل محمد علي حاج اقايي در تمام اين مدت مجموعا حدود ده دقيقه با موكل خود صحبت كرده بود