صفحه اصلی سپاه پاسداران وصیت آیه الله خمینی به فرماندهان سپاه : نگوئید جانم فدای رهبرهمه بگوئید جانم فدای ملت