صفحه اصلی اسلایدر وزیر نفت : خروج نظامیان از حوزه نفت بستگی به تصمیم خودشان دارد