صفحه اصلی اسلایدر وزیر دفاع ایران: در ساخت سلاح نیاز به هماهنگی بین المللی نداریم