صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح وزیر دفاع ایران: حمایت از دولت سوریه را وظیفه خود می دانیم