صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وزير اقتصاد: واگذاري سهام به شركت‌هاي تابعه سپاه منع قانوني ندارد