صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح وزارت خارجه آمریکا: ویدیوی آزمایش موشک «فاتح مبین» یک فریب بصری است