صفحه اصلی حقوق بشر وزارت اطلاعات زندانیان سیاسی را به اعدام تهدید کرد