صفحه اصلی دسته‌بندی نشده واکنش آمریکا به سخنان رهبر ایران: مردم مصر از حقوقی برخوردارند که مردم ایران از آن محرومند