صفحه اصلی رابرت مالی (وسط) و وزیران خارجه وقت آمریکا و بریتانیا در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران در آوریل ۲۰۱۵