صفحه اصلی نمونه‌ای از پهپادهای ساخت ایران در یک رزمایش نظامی که روسیه در جنگ اوکراین بارها از آن‌ها علیه تاسیسات و غیرنظامیان این کشور استفاده کرده است