صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی واعظی: خط شمخانی مخالفت با احیای برجام بود