صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هیئت تحقيق و تفحص مجلس: شرکت مخابرات به صورت صوری به سپاه پاسداران واگذار شده است