صفحه اصلی دسته‌بندی نشده همسر دلیرثانی: برای امضای بیانیه، حق ملاقات حضوری و مرخصی را از همسرم گرفته اند