صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هشدار کیهان درباره غرق، قربانی شدن و نابودی هاشمی