صفحه اصلی اسلایدر هزینه های میلیاردی «بنیاد علوی» برای تجهیز و نوسازی مساجد مناطق محروم!